Na tej stronie sa publikowane zdjecia i artykuly mojego autorstwa.Prosze o niepublikowaniebez mojej zgody.Wszystkie prawa zastrzezone.

piątek, 6 maja 2011

Zasady ubioru mężczyzny i kobiety w islamie

Źródło: Systems of Islam

Według Szari’a, główne zasady, które określają relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą to:
1. Mężczyźni i kobiety muszą zasłaniać swoją aurę.
2. Mężczyźni i kobiety są od siebie odseparowani, a przebywanie razem w tym samym miejscu, jest dozwolone tylko w szczególnych wypadkach.
3. Nie jest dozwolone, aby mężczyzna i kobieta, którzy nie są ze sobą spokrewnieni, przebywali ze sobą w odosobnieniu (chalła).
4. Mężczyźni i kobiety muszą spuszczać wzrok przed osobą płci przeciwnej i chronić swoją skromność.
5. Nie jest dozwolone kobiecie podróżować samej, przez więcej niż 24 godziny drogi od bezpiecznego miejsca (tzn. bez mahram).
6. Małżeństwo może być zawarte jedynie pomiędzy mężczyzną a kobietą, którzy nie są ze sobą spokrewnieni. Tylko wówczas mogą utrzymywać ze sobą intymne relacje. Małżeństwo można rozwiązać jedynie przez rozwód
7. Islam określa rolę matki, ojca oraz dzieci.
Zakrywanie aury
Aura jest terminem używanym przez islam do wskazania obszarów na ciele mężczyzny lub kobiety, które muszą być zakryte w obecności innych ludzi. To czyn, który ochrania skromność oraz godność tych, którzy się do tego stosują. Istnieje kilka rodzajów aury, a stopień, w jakim musi być ona zakryta, zależy od relacji, jakie muzułmanin(ka) ma z ludźmi go/ją otaczającymi.
Zasady ubioru mężczyzny
Aura mężczyzny może być podzielona na dwie kategorie:
1. Aura Ghalida (mocna aura): obejmuje ona części intymne i pośladki.
2. Aura Chafifa (łagodna aura): obejmuje ona inna obszary, pomiędzy pępkiem a kolanem
Aura mężczyzny względem innego mężczyzny:
Zabronione jest mężczyźnie odkrywać jakikolwiek obszar, czy to łagodnej czy mocnej aury, publicznie lub w domu, gdy inni mężczyźni są obecni.
Aura mężczyzny względem kobiety:
To samo ma zastosowanie, gdy mężczyzna jest w obecności kobiety, włącznie z jego krewnymi. Jednakże dozwolone jest mężczyźnie, aby pokazywał jakąkolwiek część swojej aury swojej żonie.
Dowód: Abu Sa’id Al-Chudri (radi allahu anhu) powiedział, że Prorok (sal allahu alejhi wa salaam) powiedział:

Aura mężczyzny jest pomiędzy jego pępkiem a kolanami.
Zasady ubioru kobiety
1. Aura Ghalida (mocna aura): To obszar, pomiędzy klatką piersiową (włącznie z piersiami) a kolanem.
2. Aura Chafifa (łagodna aura): To całe ciało, z wyjątkiem twarzy i dłoni.
Aura kobiety względem mężczyzny:
Łagodna aura musi być zakryta, za każdym razem, gdy kobieta jest w miejscu publicznym, lub gdy niespokrewniony z nią mężczyzna może ją ujrzeć, jak np. na ulicy czy na rynku.
Ubrania, które nosi, nie mogą być obcisłe i ujawniać kształtów jej ciała, ponieważ to nie stanowi prawidłowego zakrycia aury. Jeżeli niespokrewniony mężczyzna spojrzał na choćby jeden włos na jej głowie, to zobaczył jej aurę i popełnił grzech (chyba, że istnieje ważny powód Szari’a np. leczenie).
Jeśli kobieta jest w miejscu prywatnym, takim jak jej dom, lecz jest w obecności swoich mahram (krewnych, których nie może poślubić), lub innych kobiet, musi zakryć mocną aurę, ale może pokazać swoją łagodną aurę.
Jedyną osobą, przed którą kobieta może ukazać całe swoje ciało, włącznie z mocną aurą, jest jej mąż.
Ajsza (radi allahu anha) przekazała, że Wysłannik Allaha (sal allahu alejhi wa salaam) powiedział do Asmy:

O Asmo! Gdy kobieta osiąga wiek menstruacyjny, nie jest dla niej stosowne, aby cokolwiek zostało ukazane, oprócz tego i tego. I wskazał na jej twarz i dłonie.
[Abu Daud]
At- Tabarrudż (przyozdabianie)
Szari’a określa pewne zasady ubioru, do których kobieta musi się stosować, kiedy jest w miejscu publicznym. Musi również zasłaniać swoją aurę. Dotyczy to zwłaszcza kwestii przyozdabiania. Muzułmanka musi nosić zewnętrzne części garderoby, które składają się z:
1. Chimar – Jest to okrycie głowy, które osłania jej włosy i sięga do jej klatki piersiowej, zakrywając ją.
2. Dżilbaab – To wierzchne ubranie, które zakrywa jej całe ciało, nie prześwituje i nie ukazuje kryjących się pod nim kształtów. Może składać się z jednej lub dwóch części.
Allah (subhana wa teala) Mówi w Qur’anie, co w języku polskim oznacza:

O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzącym, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane.
[TZQ 33:59]

Zabronione jest również kobiecie noszenie jaskrawych kolorów, lub jakiegokolwiek typu ubrania, który będzie przyciągał uwagę. Dotyczy to biżuterii, makijażu, lub czegokolwiek, co wydaje jakiś dźwięk, gdy kobieta chodzi. Nie może również używać perfum, które można poczuć, gdy jest w miejscu publicznym. Jednakże, jeśli robi sobie makijaż lub nosi ubrania, które nie przyciągają zbytniej uwagi, to może je mieć na sobie w miejscu publicznym.
W miejscu prywatnym, będąc w obecności innej kobiety, lub jej mahram (krewnych, których nie może poślubić), ale nie w obecności niespokrewnionych mężczyzn, może nosić jakiekolwiek ubrania lub makijaż, jaki uzna za stosowny, jeśli tylko zgodne to jest z warunkami przewidzianymi przez islam (np. musi zakrywać mocną aurę, nie może nosić ubrań, które noszą niewierzący itp.).
Allah (subhana wa teala) Mówi w Qur’anie, co w języku polskim oznacza:

Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służącym spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby.
[TZQ 24:31]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

komentarze

zobacz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...