Na tej stronie sa publikowane zdjecia i artykuly mojego autorstwa.Prosze o niepublikowaniebez mojej zgody.Wszystkie prawa zastrzezone.

środa, 27 kwietnia 2011

Edukacja podstawowa w Arabii Saudyjskiej.

Edukacja w Królestwie zaczyna sie od  przedszkola nastepnie sześcioletniej szkoły podstawowej, trzy letniej szkoły średniej i trzyletniego liceum.Rada ds. Edukacji Dziewcząt administruje szkoły i gimnazja żeńskie oraz  finansuje naukę czytania i pisania dla kobiet.
Pierwsza szkoła żeńska została zbudowana w 1964r. Obecnie edukacja jest dostępna dla wszystkich dziewcząt  i kobiet w kraju. Wiekszosc studentow  stanowia dziewczyny.Po zakończeniu edukacji podstawowej, studenci mogą uczęszczać zarówno do szkół średnich o roznych program nauczania tj : sztuki, nauk ścisłych i humanistycznych, jak również do szkół zawodowych. Postępy studentów studiów wyższych są oceniane na podstawie semestralnych egzaminów przygotowywanych i nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji.
Intensywnemu wzrostowi liczby placówek dydaktycznych funkcjonujących w ramach systemu edukacji, który rozpoczął się wraz z wprowadzeniem Pierwszego Planu Rozwoju w 1970r., towarzyszył równie intensywny wzrost poziomu jakości nauczania. Ciągłe dążenie do podnoszenia poziomu nauczania ilustruje fakt, iż w latach 1970-1992 liczba uczniów w szkołach saudyjskich wzrosła sześciokrotnie, podczas gdy liczba nauczycieli aż dziewięciokrotnie.
Osiągnięta w Królestwie średnia - 15 ucznia na jednego nauczyciela - jest jedną z najniższych na świecie. Tym niemniej rząd wciąż dąży do podnoszenia poziomu standardów narodowego systemu edukacji. Ogromny postęp w szkolnictwie został osiągnięty poprzez podniesienie jakości szkolenia nauczycieli, ulepszenie systemu oceniania uczniów oraz zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym szczególnie istotne było wprowadzenie komputerów do programu nauczania już na poziomie szkół średnich. Usprawniono również administrację systemu edukacji poprzez przekazanie części kompetencji i środków do organów administracji lokalnej.
Chcąc umożliwić naukę uczniom saudyjskim mieszkającym za granicą Królestwo podjęło wysiłek utworzenia 3 instytucji edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Uczniowie tych szkół (od przedszkola do końca szkoły średniej), oprócz typowego programu nauczania, są zaznajamiani z naukami islamu i uczą się języka arabskiego.
na podstawie ambasady arabii saudyjskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

komentarze

zobacz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...